گلدان طبقاتی طرح برج میلاد دارای سیستم آبیاری قطره ای ساخته شده از پلاستیک ABS  تعداد طبقاتی بر حسب سفارش با قابلیت نصب طبقات تا حدا کثر 30 طبقه در ارتفاع 12 متر و عرض نا محدود