فلاورباکس دور درختی – این نوع فلاورباکس طراحی شده برای حفاظت از تنه درختان مخصوصا درختان نهال و جهت زیبا سازی دور بن درختان و علاوه بر این مزیت با این


سیستم میتوان رطوبت خاک درختان را برای مدت طولانی حفظ نمود این نوع فلاورباکس مونتاز شده از 4 گلدان 1.4 گرد این نوع فلاورباکس را میتوان به هر ارتفاع و طبقه


مونتاژ نمود و قابلیت نصب آسان می باشد . دارای پایه ستون جهت نصب و مستحکم نمودن بر روی زمین