فلاورباکس سازه ای جهت ساخت انواع ماکت ها با دیوار سبز و گل های فصلی با این نوع گلدان ها میتوان دیوار های سه بعدی در طول و عرض مختلف ایجاد نمود برای


نمونه ساخت ماکت قطار در ایستگاه ای مترو و راه آهن ها این محصول دارای شاسی فلزی و مجهز به سیستم آبیاری قطره ای می باشد این محصول میتواند جهت زیبا سازی


ورودی شهر ها هم کارابرد داشته باشد همانند فرش گل برای خوش آمد گویی مسافران هنگام ورود به شهر