فلاورباکس طرح نخل – فلاورباکس طرح نخل با شاسی فلزی زیبا و مستحکم دارای رنگ کوره ای (الکترواستاتیک) مونتاز شده با گلدان های طبقاتی از جنس ای بی اس


محیط گلدان گرد دارای سیستم آبیاری قطره ای  تعداد طبقات 10 عدد این فلاورباکس گزینه ای خوبی جهت ایجاد فضای سبز عمودی در میدان ها و رفیوژ های بلوار به


صورت پیوسته می باشد