فلاورباکس طبقاتی طرح ورودی – گلدان های نیم گرد 1.2 طبقاتی  دارای شاسی فلزی و پایه ستون مونتاژ شده با گلدان های نیم گرد در طبقات مختلف فلاورباکس طبقاتی


گزینه ای مناسب جهت زیبا سازی گذرگاه های ورودی و درب های اصلی اداره جات و مجموعه ها و ایجاد فضای دلنشین برای افراد هنگام ورود و خروج این فلاورباکس دارای


سیستم آبیاری قطره ای می باشد