گلدان نورانی هیلدا گلدان تولید شده از جنس پلی اتلین دارای دوجداره دارای سیستم روشنایی شارژی  مجهز به ریموت کنترلر 

 گلدان نوری هیلدا مدل HG 22